Ordinær generalforsamling mandag d. 21-3-2022

I henhold til gældende vedtægter, indkaldes der til Ordinær generalforsamling mandag d. 21-3-2022, i Tarm-Skjern Svømmeklubs klublokale.

Vi starter kl. 20,00

Alle indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før, og kan indsendes på mail nikoleg@mail.dk