Ordinær generalforsamling 27-03-2023 kl. 20,00

I henhold til vedtægterne, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling mandag 27-03-2023 kl. 20,00 i klubbens klublokale. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

       2. Beretning fra formand og udvalg

       3. Kassererens fremlægger det reviderede regnskab

       4. Indkomne forslag

       5. Valg af bestyrelse og suppleanter

       6. Valg af revisionsfirma

       7. Eventuelt